Styrelsen i Huddinge Kulturhus 2021

Anders Karlsmark ordförande 070-992 89 96

Gunnar Rönnestig kassör

Renée Fougstedt sekreterare 070-6882776

Kenth Wångklev styrelsemedlem

Tobias Holmberg Folkes

Maya de Vesque adjungerad